Over Vocalise

Vocalise is een algemeen gemengd koor met 30-35 leden en bestond in 2019 25 jaar.

Met een aansprekende koorklank, een niet-alledaags klassiek repertoire van oude en moderne muziek, en door eens in de 2 à 3 jaar iets bijzonders te organiseren, willen we ons kwalitatief onderscheiden. We staan voor onze muzikale prestaties, zijn gemotiveerd om het beste uit onszelf te halen en willen met plezier zingen.

Doel van Vocalise is haar groeiend eigen publiek te laten genieten van interessante muziek van een uitstekende artistieke kwaliteit. De kracht van Vocalise hangt nauw samen met de bevlogenheid en professionaliteit van de dirigent. Zijn vernieuwende inbreng daagt uit en zorgt ervoor dat Vocalise kan blijven verrassen. De geoefende en geschoolde zangers van Vocalise zingen a capella 4-stemmige, en 8-stemmige koorwerken. Ieder jaar organiseren we 2 tot 3 eigen concerten en verlenen we onze medewerking aan andere muzikale evenementen in de regio of daarbuiten.

Van overwegend a capella concerten uit de begintijd is Vocalise gegroeid naar een koor dat ingewikkelde muziekstukken niet uit de weg gaat en op zoek blijft naar muzikale uitdagingen.

Vocalise repeteert elke woensdagavond van 20:00 tot 22:15 uur in het Luthers Centrum aan de Maanderweg 27 in Ede. Naast reguliere repetities, partijrepetities, try-outs van komende concerten en stemtesten, houdt Vocalise een aantal keren per jaar een studiedag. Tijdens deze dagen wordt er extra aandacht besteed aan het repertoire van het komende concert, stemvorming en de koorklank.

Gulian van Nierop: dirigent

Gulian behaalde cum laude zijn diploma in Zang en Koordirectie aan het Utrechts Conservatorium. Hij volgde directielessen en masterclasses bij onder andere Rob Vermeulen, Servaas Schreuders en Jeroen Spitteler. Sindsdien heeft hij voor vele koren en ensembles gestaan, maar bekwaamde zich ook als orkestdirigent. Op dit moment is hij aangesteld als artistiek leider van kamerkoor Vocalise te Ede en Het Plantage Kamerorkest te Amsterdam. Bij Cantatekoor Wageningen is hij ad interim aangesteld. Hij werkte eerder met kamerkoor Concerto Cherise te Utrecht.


Als zanger deed hij zelf veel ervaring op met ensembles en specialiseerde zich in het a cappella zingen. Zo was hij een van de oprichters van het Olga Vocal Ensemble, een succesvolle vijfkoppige a-cappellagroep met meerdere tournees door Nederland, Frankrijk, IJsland en Amerika. Met deze groep nam hij twee cd’s op en verscheen hij op nationale televisie en radio in Nederland en IJsland. Met ensemble Hermes richtte hij zich op het uitvoeren van renaissancemuziek van de oorspronkelijke mensuraalnotatie. Tegenwoordig zingt hij regelmatig met hoog aangeschreven professionele koren zoals Cappella Amsterdam, Consensus Vocalis en Bachkoor Holland.


Verder bezit Gulian een Bachelor in de Biomedische Wetenschap en brengt hij soms een dagje in de keuken door voor het uitproberen van nieuwe formules en recepten. Sinds een jaar is hij vader van een schattige tweeling.